Recerca - El nostre equip

Jordi Vila Estape

Jordi Vila Estape

Director de la Iniciativa de Resistències Antimicrobianes i cap del programa d'Infeccions Víriques i Bacterianes Resistències a antibiòtics, Resistències a antibiòtics

Cap del Departament de Microbiologia Clínica a l'Hospital Clínic i catedràtic a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona. Va obtenir l'especialitat en microbiologia clínica el 1984 i el doctorat en Bioquímica el 1985. Ha publicat 238 articles originals, 35 capítols de llibres i dirigit 11 tesis doctorals.

Línies de recerca

  1. Investigació de les bases moleculars de resistència als antimicrobians, principalment en els bacteris Gram-negatius multiresistents com Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa i enterobacteris multiresistents.
  2. Descobriment de nous fàrmacs contra els bacteris. Actualment treballa amb un nou derivat de ciprofloxacina que mostra una bona activitat enfront de bacils Gram-negatius multiresistents. D'altra banda, esta estudiant pèptids amb activitat antibacteriana
  3. Desenvolupament d'eines moleculars per al diagnòstic ràpid de malalties infeccioses. Investigació de noves aplicacions de l'espectrometria de massa en el camp del diagnòstic de les malalties infeccioses i el descobriment de biomarcadors.
  4. Relació entre la resistència als antimicrobians i la virulència en E. coli, Salmonella spp, Yersinia enterocolitica, Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii.

Principals publicacions

  • Vila J, Ruiz J, Marco F, Goñi P, Barceló A, Giralt E, Jimenez de Anta MT. Association between double mutation in gyrA gene of ciprofloxacin-resistant clinical isolates of Escherichia coli and minimal inhibitory concentration. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 1994; 38: 2477-2479.
  • Vila J, Ruiz J, Goñi P, Jimenez de Anta MT. Detection of mutations in the parC gene of quinolone-resistant isolates of Escherichia coli. Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 1996; 40: 491-493.
  • Vila J, Simón K, Horcajada JP, Velasco M, Barranco M, Moreno A, Martínez JA, Mensa J. Are quinolone resistant uropathogenic Escherichia coli less virulent? Journal of Infectious Diseases 2002; 186:1039-1042.
  • Vila J, Martí S, Sánchez-Céspedes J. Porins, efflux pumps and multidrug resistance in Acinetobacter baumannii. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 2007; 59: 1210-1215.
  • Roca I, Martí S, Espinal P, Martínez P, Gibert I, Vila J. CraA, a major facilitator superfamily efflux pump associated with chloramphenicol resistance in Acinetobacter baumannii. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2009; 53: 4013-4014.