Equip ISGlobal

Xavier Fernàndez Busquets

Xavier Fernàndez Busquets

Associate Research Professor Eliminació de la malària, Malaria

A partir d’una formació inicial en Bioquímica i Biologia Molecular el Dr. Xavier Fernàndez-Busquets ha explorat interaccions biomoleculars en diversos models: l’associació histona-ADN, l’adhesió cel·lular basada en glucosaminoglucans, l’amil·loïdogènesi en malalties neurodegeneratives, i les interaccions enzim-substrat a nivell de molècules individuals, entre d’altres. Actualment la seva recerca se centra en el disseny de nanosensors per al descobriment de nous compostos antimalàrics i en l’enginyeria de nanovectors per a l’alliberament dirigit de fàrmacs. Ha desenvolupat la seva carrera en diversos centres de recerca, entre els quals la Universitat Autònoma de Barcelona, Ciba-Geigy AG (Basilea, Suïssa), el Friedrich Miescher Institute (Basilea), el Woods Hole Marine Biological Laboratory (EEUU), la Universitat de Barcelona, l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya i el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona. Ara mateix dirigeix el Grup de Nanomalària d'ISGlobal, una unitat mixta participada per les dues darreres institucions.

Línies de recerca

Desenvolupament de nanovectors per a l’alliberament dirigit d’antimalàrics.
Amb l’eclosió de la nanociència s’ha renovat l’esperança d’obtenir finalment la tan desitjada bala màgica contra la malària. L’ús de dosis totals de fàrmac prou baixes com per a evitar efectes secundaris nocius, però que localment són prou elevades com per a ser letals per Plasmodium, contribuirà a reduir l’evolució de resistència en el paràsit i així incrementar l’eficàcia dels tractaments. El grup de nanomalària treballa en el disseny de nous prototips de nanovectors per a l’alliberament dirigit d’antimalàrics només a les cèl·lules infectades, amb l’objectiu de poder arribar aviat a la fase preclínica. Les tres variables que s'explora són el tipus d’estructura encapsuladora, la molècula direccionadora, i el mateix compost antimalàric, de manera que construïm nanocàpsules de tipus cavall de Troia capaces de buidar el seu contingut terapèutic amb total especificitat dins les cèl·lules diana, i d’aquesta manera aconseguir eliminar la parasitèmia tant en cultius in vitro de Plasmodium com en models in vivo de malària en ratolins i mosquits. Les fortaleses i febleses dels diferents elements que formen els nanovectors es sospesen, incloent el seu cost i aspectes ètics de possibles obstacles comercials que podrien dificultar el desenvolupament de nanomedicines pel tractament i prevenció de la malària amb el dubtós argument que són massa cares per a ser utilitzades en regions en desenvolupament.

Publicacions principals

  • Sisquella, X., de Pourcq, K., Alguacil, J., Robles, J., Sanz, F., Anselmetti, D., Imperial, S., and Fernàndez-Busquets, X. (2010) A single-molecule force spectroscopy nanosensor for the identification of new antibiotics and antimalarials. FASEB J. 24, 4203-4217.
  • Urbán, P., Estelrich, J., Cortés, A., and Fernàndez-Busquets, X. (2011) A nanovector with complete discrimination for targeted delivery to Plasmodium falciparum-infected versus non-infected red blood cells in vitro. J. Control. Release 151, 202-211.
  • Urbán, P., Estelrich, J., Adeva, A., Cortés, A., and Fernàndez-Busquets, X. (2011) Study of the efficacy of antimalarial drugs delivered inside targeted immunoliposomal nanovectors. Nanoscale Research Letters 6, 620.
  • Urbán, P., Valle-Delgado, J.J., Moles, E., Marques, J., Díez, C., and Fernàndez-Busquets, X. (2012) Nanotools for the delivery of antimicrobial peptides. Current Drug Targets 13, 1158-1172.
  • Valle-Delgado, J.J., Urbán, P., and Fernàndez-Busquets, X. (2013) Demonstration of specific binding of heparin to Plasmodium falciparum-infected vs non-infected red blood cells by single-molecule force spectroscopy. Nanoscale, in press.