El nostre equip

Leire Pajín

Leire Pajín

Directora de Desenvolupament Global

Leire Pajín Iraola ha exercit d'Assessora Especial de l'Organització Panamericana de la Salut i Assessora Política del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) en la Planificació de l'Agenda de Desenvolupament post 2015 entre els anys 2012 i 2014. Anteriorment, va ser Ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat i va estar al capdavant de la Secretaria d'Estat de Cooperació i de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), on sota la seva gestió es va aprovar el Pla Director de Cooperació Espanyola (2005-2008), aconseguint triplicar l'Ajuda Oficial al Desenvolupament fins al 0’5% del Producte Interior Brut.

Com a Ministra de Sanitat va impulsar el Desenvolupament en Recerca i Innovació de la indústria farmacèutica, la consecució de la Llei General de Salut, l'adaptació normativa dels Drets de les Persones amb Discapacitat a la Convenció de les Nacions Unides, la implementació de les mesures sanitàries contra la Llei de Consum de Tabac i l'establiment de mesures per reduir la despesa farmacèutica. Així mateix, com a màxima responsable del Pla General de sida, va promoure la recerca multidisciplinària de fàrmacs antirretrovirales, la millora de les xarxes de recerca de sida a Espanya, i la vinculació amb el Fonds Mundial de lluita contra la sida, la Tuberculosi i la Malària (The Global Fund), posant en comú els esforços dels recursos públics i privats en la lluita contra la sida.

Llicenciada en Sociologia per la Universitat d'Alacant, va ser responsable de la creació del Fons per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, una iniciativa coordinada pel Govern d'Espanya i el Sistema de Nacions Unides, que ha recolzat més de 130 programes en 50 països, i beneficiat de forma directa a més de 9 milions de persones. Sota el seu lideratge com a Secretària d'Estat de Cooperació es va aprovar la llei de tractament del deute extern, va reformar i va impulsar l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), va engegar el Fons de l'Aigua, per multiplicar l'accés de l'aigua potable a les zones més vulnerables d'Amèrica Llatina, millorant el sistema de sanejament, i va llançar diversos programes per a la contínua millora de les condicions de vida de les dones a Àfrica i Llatinoamèrica, entre altres actuacions.

Professora associada del Màster en Acció Solidària de la Universitat Carlos III de Madrid i del Magíster en Cooperació Internacional de la Universitat Complutense de Madrid, Leire Pajín se suma a l'equip de l'Institut de Salut Global de Barcelona per liderar l'àrea de Desenvolupament Internacional, amb la finalitat de traslladar les iniciatives de ISGlobal a intervencions de salut sobre el terreny.

Publicacions principals