Recerca, Eliminació de la malària

L'exposició prenatal a la malària podria determinar la susceptibilitat a desenvolupar la malaltia durant el primer any de vida

Un estudi detecta alteracions en la resposta immunitària de nounats exposats a la malària durant l'embaràs

02.11.2018
Foto: Paola de Grenet

L'exposició prenatal a la malària altera considerablement la resposta immunitària innata (és a dir, la primera línia de defensa), sobretot quan hi ha hagut infecció placentària, segons un estudi liderat per ISGlobal –centre impulsat per la Fundació Bancària “la Caixa”–, la Unitat de Recerca Clínica de Nanoro (CRUN) i l'Institut de Medicina Tropical d'Anvers (ITM). Aquests resultats, publicats a BMC Medicine, podrien contribuir a explicar per què alguns bebès són més susceptibles que uns altres a desenvolupar la malària durant el primer any de vida.

Per bé que s’ha implementat a gran escala el tractament preventiu intermitent (IPTp) per evitar la malària durant l'embaràs, un gran nombre de bebès en països endèmics neixen de mares infectades per Plasmodium falciparum. El tipus d'exposició prenatal a la malària (si la infecció és sistèmica o bé placentària) sembla que afecta al risc de contreure la malaltia en els primers anys de vida, encara que no se sap ben com o per què.

En aquest estudi, l'equip investigador va avaluar si l'exposició prenatal a la malària podia alterar la resposta immunitària innata, la qual no involucra anticossos i constitueix la primera línia de defensa del nounat contra la malària. Per a això, van determinar el tipus d'exposició prenatal, és a dir, si es tractava d’una infecció sistèmica o d’una infecció placentària aguda, crònica o passada. Van estudiar-ho en una cohort de més de 300 mares i els seus bebès, en el marc d'un assaig clínic a Burkina Faso. A partir de la sang del cordó umbilical, van mesurar la capacitat de produir citocines i quimosines (mediadors del sistema immunitari) després d'una incubació amb una sèrie de molècules comunes a molts patògens i reconegudes per les cèl·lules del sistema immunitari innat. 

Van observar que les cèl·lules de cordó umbilical de bebès exposats a la malària produïen menys mediadors de manera espontània que les de bebès no exposats. Tanmateix, les cèl·lules de bebès exposats a la infecció placentària produïen més citosines i quimosines quan eren estimulades. Certs biomarcadors es van associar amb la protecció mentre que uns altres es van associar amb el risc de malària durant el primer any de vida, segons el tipus d'exposició prenatal. “Que hi hagi un efecte diferent sobre la resposta immunitària del nounat, segons el tipus d'exposició, podria explicar per què alguns bebès són més susceptibles que uns altres a desenvolupar malària,” explica Carlota Dobaño, investigadora d’ISGlobal i codirectora de l'estudi, conjuntament amb Anna Rosanas-Urgell, de l’ITM. “Això també té implicacions per a la resposta, en aquests bebès, a d’altres infeccions i a vacunes que contenen substàncies adjuvants”, afegeix.

Tenint en compte que les infeccions placentàries passades, que probablement es produeixen en l'etapa primerenca de l'embaràs, tenen un efecte considerable sobre la resposta immunitària del nounat, els autors conclouen que “és necessari establir una estratègia per diagnosticar i tractar la malària el més aviat possible en el primer trimestre de l'embaràs”.

Referència:

Magloire Natama H, Moncunil G, Rovira-Vallbona, E. Modulation of innate immune responses at birth by prenatal malaria exposure and association with malaria risk during the first year of life. BMC Medicine. 2018. doi.org/10.1186/s12916-018-1187-3