Allargar la lactància millora el desenvolupament cognitiu del nadó i podria protegir-lo de trets autistes

L'estudi s'ha fet amb una cohort de més de 1.300 nens espanyols

u

Un estudi liderat per investigadors d’ISGlobal confirma que una lactància de més durada millora el desenvolupament cognitiu del nadó i suggereix, a més, que pot reduir el desenvolupament de trets autistes. La revista Pediatric Research ha publicat aquest estudi prospectiu, que ha seguit a més de 1.300 nens de l'estudi de cohorts multicéntric d'INMA.

Un gran nombre d'estudis previs han associat la lactància materna a un millor desenvolupament intel·lectual dels nens, per bé que molts no han pogut descartar el paper d'altres variables (o factors de confusió), com ara el nivell soci-econòmic, el nivell educatiu dels pares o el coeficient intel·lectual matern. A més molt pocs estudis han avaluat els efectes de la lactància sobre els símptomes de dèficit d'atenció o els trets de trastorn de l'espectre autista.

En aquest estudi, els autors van examinar l'associació entre la durada (i la intensitat) de la lactància i el desenvolupament cognitiu, els símptomes de dèficit d'atenció, i els trets d'autisme en 1.346 nens de la cohort INMA, a l'edat de quatre anys. Després d'ajustar diversos factors de confusió, els autors van veure que una lactància de més durada (independentment de la intensitat) podia associar-se a una millora, petita però significativa, del desenvolupament cognitiu de l'infant. A més, els autors van observar una associació independent amb una reducció dels trets autistes, mentre que l'associació amb símptomes de dèficit d'atenció no va ser significativa.

Els autors subratllen que, d'aquests resultats, no se'n pot inferir que la lactància materna protegeix de l'autisme, ja que no es va estudiar una associació entre lactància i casos clínics de la síndrome d'espectre autista. 

Els autors conclouen que la fortalesa d'aquest estudi recau en la grandària de la mostra, el disseny de l'estudi, l'ús de protocols vàlids per mesurar trets autistes, i el control d'un nombre important de factors de confusió. “Encara que els resultats al voltant del desenvolupament de trets autistes han d'interpretar-se amb precaució”, assenyala l'investigador Jordi Júlvez, “l'estudi confirma una associació positiva amb la funció cognitiva i reforça les recomanacions a favor de perllongar la lactància per fomentar el desenvolupament del nen.”

Refèrencia

Boucher O, Julvez J, Guxens M, Arranz E, Ibarluzea J, Sánchez de Miguel M, Fernández-Somoano A, Tardon A, Rebagliato M, Garcia-Esteban R, O'Connor G, Ballester F, Sunyer J. Association between breastfeeding duration and cognitive development, autistic traits and ADHD symptoms: a multicenter study in Spain. Pediatr Res. 2016 Nov 15.