Cobertura mundial de vacunación: mucho camino recorrido y, sin embargo, mucho por hacer

Cobertura mundial de vacunació: molt camí recorregut i, no obstant això, molt per fer

26.4.2013
image alt

Del 22 al 28 d'abril de 2013 se celebra la Setmana Mundial de la Vacunació, amb l'objectiu de fomentar la presa de consciència relativa a la importància de la immunització. Això és necessari perquè, malgrat els avanços de les últimes dècades, molt significatius, una cinquena part dels nens a tot el món segueixen sense rebre les vacunes que necessiten. Aproximadament una cinquena part de les morts de nens menors de cinc anys és evitable, és a dir, existeixen vacunes per atallar les malalties que les causen, però no es distribueixen adequadament.

Constatar que la majoria d'aquestes morts es produeixen en països en vies de desenvolupament no sorprendrà a ningú. Existeix una relació evident entre la renda del país en el qual neix una persona i les seves probabilitats d'accedir a programes de vacunació adequats. Segons l'organització Save the Children, el 90% de la població sense immunitzar es troba en països de renda baixa d'Àfrica i el Sud-est asiàtic, principalment a Índia, Indonèsia i Nigèria. Més sorprenent pot ser que les majors desigualtats es donin dins dels països, en els quals els nens provinents de les famílies més pobres són també els que menys vacunes reben. Altres factors que incideixen directament en l'accés a vacunes són el nivell d'educació materna, o viure en un mitjà rural o urbà. El lloc en el qual neix una persona condiciona enormement, per tant, les seves possibilitats de supervivència.

La desigual distribució de la riquesa al món té causes múltiples i complexes. No obstant això, és difícil rebutjar la idea que aquestes desigualtats, i la inequitat que generen, són l'efecte de l'aplicació de diferents polítiques econòmiques i socials, i que no responen, per tant, a una llei natural, inapel·lable. O el que és el mateix, la seva solució passa per l'existència d'un compromís ferm envers totes les persones per a les quals la possibilitat de viure una vida plena és una qüestió de “sort”. En aquest sentit, la Dècada per a les Vacunes, un compromís col·lectiu que ha produït el Pla d'Acció Global per a les Vacunes, apareix com una possibilitat real de superar les barreres que persisteixen en el subministrament de vacunes a tots els racons del món. Malgrat no poder avaluar encara fins a quin punt aquest compromís es traduirà en accions efectives, sembla que s'han sentat bases fortes, i que existeix la possibilitat real que en 2020 tots els nens del món siguin iguals, almenys en el que a vacunes es refereix. En qualsevol altre àmbit aquesta idea seria simplement utòpica, però no ho és en parlar d'immunització.