Studying Population Exposure to Radiofrequency Energy Emitted by Mobile Communications Devices

Així estudiem l'exposició de la població a les radiofreqüències de la tecnologia mòbil

23.12.2016

Volem establir quina és la distribució de les radiofreqüències de la tecnologia mòbil sobre el cos humà i en quina mesura pot afectar la salut

En els darrers anys, estem veient com la comunicació mòbil està evolucionant d'una forma molt ràpida. Fa 20 anys, aquesta tecnologia es limitava a un sol tipus de dispositiu -els telèfons mòbils- als quals se'ls donava un sol ús: els usuaris els utilitzaven gairebé exclusivament per a trucades de veu col·locant-lo enganxat a l'orella. En l'actualitat, hi ha molts tipus de dispositius (smartphones, tablets, ordinadors portàtils, rellotges intel·ligents, etc.), als quals se'ls pot donar infinitat d'usos: navegar per internet, enviar missatges, veure vídeos en streaming, fer vídeo trucades, etc. Això ha anat acompanyat també de l'aparició de nous tipus de xarxes (2G, 3G, 4G, WiFi, LTE) i configuracions.

 

Per poder avaluar l'exposició a radiofreqüències és molt important conèixer com, quant i on s'utilitzen les tecnologies de comunicació mòbil

L'ús d'aquesta tecnologia va associat a l'emissió de radiofreqüències (RF) i les diferents maneres d'utilitzar-les a diferents distribucions de l'exposició. En el Programa de Radiació d'ISGlobal, tenim com a objectiu caracteritzar i avaluar l'exposició de la població general a aquestes radiofreqüències. Volem establir quina és la distribució sobre el cos humà i en quina mesura pot afectar la salut. Són dispositius que utilitzem de forma contínua i molt a prop del nostre cos.

Com a part del projecte europeu CREST(Caracterització de l'exposició a radiofreqüències induïdes per l'ús de les noves tecnologies i sistemes de comunicació mòbils) finançat per l'agència francesa ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), hem posat en marxa l'última fase de l'estudi que consisteix en l'enviament de cartes a una mostra aleatòria de la població, en què convidem a la ciutadania a participar contestant una enquesta on line (màxim 20 minuts) sobre l'ús que fa de les tecnologies.

Per poder avaluar l'exposició a RF derivades de l'ús de les tecnologies és molt important conèixer com, quant i on s'utilitzen les tecnologies de comunicació mòbil.

1. El com: Analitzem en quina posició es fan servir els dispositius pel que fa al cos ja que l'exposició rebuda canvia molt segons la distància que hi ha entre nosaltres i la tecnologia. Per exemple, l'exposició a l'usar el telèfon enganxat a l'orella per fer una trucada és diferent de la que s'origina veient una pel·lícula en una tauleta recolzada en una superfície a una distància del cos de més de 50 cm.

Si viatgem en transport públic, el dispositiu està constantment buscant un senyal a la qual connectar-se, la qual cosa provoca una major emissió i per tant una major exposició

2. El quant: També volem conèixer durant quant de temps s'utilitzen. No és el mateix utilitzar un sol dispositiu durant cinc minuts al dia, que usar tres dispositius diferents durant vuit hores simultàniament.

3. L'on: Finalment, volem saber on es fan servir. L'exposició augmenta si fem servir un dispositiu estant en moviment. Per exemple, si viatgem en transport públic, el dispositiu està constantment buscant un senyal a la qual connectar-se, la qual cosa provoca una major emissió i per tant una major exposició.

 

Un cop recollides les dades, i juntament amb les anàlisis de xarxes i dispositius que han realitzat l'equip d'enginyers del projecte, es desenvoluparan matrius d'exposició que ens ajudaran a establir els nivells d'exposició, en els estudis actuals i el que és més important, en els futurs.

Participa! Trobaràs tota la informació en el web radiation.isglobal.org\crest