What are the Effects of Cold Temperatures on our Health?

Quins efectes té el fred sobre la nostra salut?

18.2.2019
image alt

[Aquest article s'ha publicat en el butlletí “Espai Salut” de la Diputació de Barcelona]

 

Aquests dies tothom parla del temps, ja que el fred s’ha fet sentir de manera notable recentment. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la sensació de fred de l'inici d’any és més acusada perquè el mes de desembre va ser especialment càlid a gran part de Catalunya.

I amb l’arribada del fred arriben algunes de les malalties directament relacionades, com és el cas de la grip, que a mitjans de gener va entrar en fase d’epidèmia. No obstant, el fred afecta la salut de moltes altres maneres, tot i que són molt menys conegudes. Per entendre els impactes del fred en la salut cal saber que, quan estem exposats a ambients freds, el cos reacciona i es produeixen una sèrie de canvis que permeten mantenir la temperatura estable al voltant del 37°C, que és la temperatura en situacions normals i saludables. Alguns d’aquests canvis fan referència a un increment de la viscositat de la sang, un increment de la pressió arterial i del ritme cardíac, entre d’altres. Tots aquests canvis afegeixen un estrès addicional al cos que pot provocar greus problemes de salut entre aquelles persones més vulnerables.

Quan estem exposats a ambients freds, el cos reacciona i es produeixen una sèrie de canvis que permeten mantenir la temperatura estable al voltant del 37°C

Nombrosos estudis han relacionat l’exposició a temperatures fredes amb un augment de la mortalitat. En una investigació realitzada a 13 països, els autors conclouen que un 7% de la mortalitat és deguda al fred. En el cas d’Espanya, país inclòs en aquest estudi, el fred és responsable del 5,5% de les morts registrades. Les causes de defunció més relacionades amb el fred són les malalties respiratòries i cardiovasculars, però també la diabetis o les malalties mentals. Els episodis de fred extrem són responsables, també, de l’augment de les hospitalitzacions, sobretot per causes respiratòries i cardiovasculars.

Però no tothom pateix de la mateixa manera els efectes nocius del fred. La gent gran és un dels col·lectius més vulnerables, tant per les seves condicions físiques com per què en moltes ocasions pateixen malalties prèvies. També és habitual entre aquestes persones el consum de medicaments que poden alterar els mecanismes que regulen la temperatura del cos. Un estudi realitzat a Barcelona ha detectat un augment de la mortalitat del 25% entre les persones de més de 65 anys en aquells dies en què es registren temperatures baixes.

 

 

A més, el nivell socioeconòmic juga un paper important en l’impacte del fred en la salut. Recentment s’ha assenyalat la pobresa energètica com un element clau a tenir en compte per definir els grups de població més vulnerables. Una correcta temperatura a l’interior de les cases és més difícil de garantir en els països del sud d’Europa, ja que les llars tenen més problemes d’aïllaments. Un altre col·lectiu vulnerable als efectes del fred és la població treballadora. Un estudi publicat l’any passat revela que el risc de patir un accident de treball a Espanya augmenta un 4% en dies amb fred extrem. Les persones que treballen a l’exterior són les que pateixen més les conseqüències del fred.

El nivell socioeconòmic juga un paper important en l’impacte del fred en la salut. Recentment s’ha assenyalat la pobresa energètica com un element clau a tenir en compte per definir els grups de població més vulnerables

Tot i l’augment pronosticat de les temperatures en el context de canvi climàtic, s’espera que els episodis de fred extrem es continuïn repetint en les properes dècades. Malgrat que alguns estudis han assenyalat que aquest augment de les temperatures provocarà una disminució de la mortalitat associada al fred, aquest no és un resultat evident, ja que depèn de molts altres factors, com per exemple l’aclimatació a les altes temperatures (per tant, episodis de fred puntual podrien tenir un efecte gran en la salut), millores en les infraestructures o el tractament de la pobresa energètica.

Així doncs, amb l’arribada del fred cal prendre consciència dels riscos per a la salut i protegir aquelles persones que en són més vulnerables.