Col·laboració en recerca en salut ambiental a Manhiça

Iniciativa impulsada pel Programa Severo Ochoa

Foto: Ariadna Curto / ISGlobal

Encara disposem de poca evidència epidemiològica ambiental en països d'ingressos baixos, especialment a l’Àfrica subsahariana. Aquesta limitació s'explica principalment per la inexistència d'estudis poblacionals longitudinals consolidats, la falta de dades procedents d’una vigilància ambiental rutinària, i la capacitat local limitada. Moçambic, situat al sud-est de l’Àfrica, és un dels deu països menys desenvolupats a nivell mundial, segons les Nacions Unides. Allí, la transició epidemiològica de malalties transmissibles a no transmissibles només està començant. Això fa de Moçambic un escenari estratègic per estudiar com influeixen les exposicions ambientals en un ampli ventall de malalties transmissibles i no transmissibles.

Sota el Programa Severo Ochoa d’ISGlobal, ens disposem a definir les bases per l'establiment d'un sistema de vigilància ambiental a la regió per promoure estudis de salut ambiental al sud de l'Àfrica. Per dur-ho a terme, tenim el privilegi de comptar amb el Centre de Recerca en Salut de Manhiça (CISM), institució amb la qual mantenim una llarga col·laboració i que és una autèntica referència en recerca biomèdica al país africà. Des de 1996, el CISM ha estat recopilant dades demogràfiques i de salut mitjançant un sistema de vigilància rutinària al districte de Manhiça, situat a 80 km al nord de Maputo, la capital moçambiquesa. Actualment, el sistema de vigilància demogràfica i sanitària (HDSS, per les seves sigles en anglès) abasta una àrea de 2.380 quilòmetres quadrats i una població de 186.000 persones, que és la població total de la zona semi-rural del districte de Manhiça.

CISM Demography Staff
Personal del Grup de Demografia del CISM que, desde 1996, du a terme un sistema de vigilància rutinària a Manhiça, Moçambic. (ISGlobal, 2018)

Objectius i metodologia

Partint del lideratge continu en HDSS per part del CISM, aquesta col·laboració en recerca en salut ambiental amb el CISM té per objectiu dissenyar i implementar un sistema de vigilància ambiental que integri tres mètodes o eines d'avaluació de l'exposició:

  • dades satel·litars,
  • elaboració de models d'exposició, i
  • recopilació de dades primàries.

Davant la falta de xarxes de vigilància ambiental als països d'ingressos baixos, les dades satel·litars són una important font de dades, ja que proporciona mesures reiterades i gratuïtes de factors ambientals durant un llarg període de temps. Els models d'exposició anteriors realitzats en països d'ingressos baixos es basen en models globals que no estan optimitzats per a la predicció local, ni calibrats localment amb mesures, i tenen un error de mesura considerable. Per això un component essencial de la nova col·laboració en recerca en salut ambiental amb el CISM és establir un punt permanent de vigilància ambiental al sud d'Àfrica.

Actualment, ISGlobal i el CISM estan treballant en la instal·lació de l’estació permanent de vigilància ambiental a la regió per poder caracteritzar a llarg termini la variació espacio-temporal de la contaminació de l'aire i les condicions climàtiques, i desenvolupar models d'exposició que després es puguin emprar en estudis de salut. L'estació se situarà a Palmeira, un municipi rural a 10 km per carretera de les instal·lacions del CISM. El lloc és segur i adequat perquè el CISM ja l'està utilitzant per a l'estudi de la resistència a insecticides en mosquits.

Ara com ara, l'estació de vigilància disposarà de dos monitors de referència que mesurin dades meteorològiques a temps real (és a dir, temperatura, humitat, pluja, vent i radiació ultraviolada) i partícules fines (o PM2.5). El monitor de contaminació de l'aire, el monitor Beta Attenuation Mass o BAM 1022, ens permetrà validar més endavant monitors de contaminació de l'aire més petits i menys costosos, i que s'utilitzaran per a la recopilació de dades primàries.

Mentre es posa en marxa l'estació de vigilància, el nostre equip de recerca treballarà en la identificació dels riscos ambientals que influeixen en la salut infantil a la regió. La salut infantil es controla de manera sistemàtica i diària gràcies al sistema de vigilància de la morbiditat pediàtrica del CISM i abasta tots els nens i nenes menors de 15 anys de Manhiça, els quals representen prop del 44% de la població total del districte. A curt termini, utilitzarem les dades d'exposició existents, com a base de futures propostes que involucrin la recopilació de noves dades. Inicialment, ens centrarem en:

  • l'exposició a la combustió de biomassa,
  • la contaminació de l'aire en llars, i
  • la qualitat i condicions de vida en llars.

Totes elles són exposicions ambientals significatives a la regió i s'han vinculat amb la morbiditat i mortalitat infantil.

El nostre equip

En aquesta nova col·laboració sobre recerca en salut ambiental a Manhiça està involucrat un equip multidisciplinari de persones, que inclou administradors de dades, estadístiques, analistes geoespacials i epidemiòlegs d'ISGlobal i del CISM.

Els estudis específics de salut ambiental estan dirigits per l'investigador predoctoral d’ISGlobal i del CISM Jovito Nunes i per la investigadora postdoctoral d’ISGlobal Ariadna Curto, tots dos reclutats a través del Programa Severo Ochoa. Ambdos professionals actuen sota la supervisió de Quique Bassat, expert en epidemiologia de malalties infeccioses, i Cathryn Tonne, experta en epidemiologia ambiental.

Our Team

ISGlobal Team