INSERM

 

El 6 de juliol de 2007, el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) –ara ISGlobal Campus Mar–, l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària (IMAS) i la Universitat Paris-Sud 11 van signar un important conveni per crear un laboratori internacional amb l’objectiu d’ impulsar la recerca en l’àmbit de la epidemiologia respiratòria.

Les malalties pulmonars obstructives, l'asma i la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), són alguns dels problemes més rellevants i creixents als quals haurà de fer front la salut pública en el futur. En virtut d’aquest important conveni, treballaran conjuntament amb el CREAL –ara ISGlobal Campus Mar–, dirigit per Josep Maria Antó i professor catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, dos grups francesos de l’INSERM, concretament, el grup de recerca en epidemiologia i bioestadística de Villejuif (França), sota la direcció de Francine Kauffmann, i el grup de recerca sobre càncer de pulmó, encapçalat per Christian Brambilla i ubicat a Grenoble (França).

Els àmbits d’actuació d’aquesta nova col·laboració franco-catalana són principalment la recerca en malalties respiratòries obstructives cròniques (MPOC) en els adults –asma i altres malalties pulmonars–; la recerca de determinants mediambientals de la salut respiratòria com ara els riscos laborals, la contaminació atmosfèrica, l’activitat física, la dieta, el contacte amb els animals i l’exposició a determinats productes als espais interiors; així com també altres vies d’investigació de caire genètic i/o biològic. Tanmateix, s'han definit dues àrees de col·laboració prioritàries, d’una banda els enfocaments epidemiològics per perfeccionar el fenotipatge en l'asma i les malalties pulmonars obstructives cròniques, i per l’altra l'estudi conjunt de factors genètics i mediambientals.

La base de l'estructura organitzativa del laboratori la conforma una persona de cada institució (J. M. Antó i F. Kauffmann) i per a cada àmbit de recerca hi ha un equip integrat per persones dels dos països que hi participen. Entre les activitats que es duran a terme en el marc del conveni hi haurà visites curtes regulars d’investigadors sènior; intercanvis de diversos mesos de durada per a estudiants de doctorat i investigadors júnior; articles científics comuns que afavoriran el desenvolupament professional dels investigadors associats; organització de tallers oberts i desenvolupament de nous projectes en àrees prioritàries.

La incidència de l'asma ha augmentat més del doble en les tres darreres dècades, i afecta com a mínim el 5% dels adults i el 10% dels nens de la població general. L'any 2020 es preveu que la MPOC serà la tercera causa de mort a tot el món, i cada vegada més origen de discapacitats. Malgrat que la funció dels factors de risc ja ha estat establerta, com ara la importància del consum de tabac en la MPOC, encara manquen coneixements per prevenir que els pacients malalts contreguin malalties obstructives o per evitar-ne l’empitjorament. Les hipòtesis clàssiques, com ara la influència directa d'al·lergògens inhalats en l'asma, han estat qüestionades. S'han formulat noves hipòtesis, com ara el paper protector potencial que té el contacte amb agents infecciosos en els primers anys de vida, els efectes perjudicials dels agents netejadors domèstics en la vida adulta en el cas de l'asma, o bé la naturalesa sistèmica de la MPOC.

Cada vegada hi ha més proves que les malalties pulmonars obstructives són heterogènies, tant en el nivell fenotípic com en l'etiològic, els quals és necessari delinear per tal d'establir una prevenció i una teràpia efectives. Aquests enfocaments necessiten molta experiència en la valoració de l'exposició mediambiental, en la caracterització fenotípica i en les estratègies analítiques.

L'associació que sorgeix de la signatura d’aquest significatiu conveni de col·laboració per a la recerca ha de proporcionar una estructura sostenible per als equips que ja formen part de la Xarxa d'Excel·lència Global de l’Asma i l’Al·lèrgia i nombroses xarxes nacionals i internacionals, i ha d'incrementar la competitivitat europea així com la visibilitat de l'epidemiologia respiratòria com un dels reptes cabdals que se’ls planteja als professionals de la salut.

Més informació: