Recerca

Un investigador d'ISGlobal rep finançament per disenyar un nou parany de mosquits

El projecte va ser seleccionat per la iniciativa "Grand Challenges Exploratoins" de la Fundació Bill i Melinda Gates

09.06.2015

Krijn Paaijmans, investigador d'ISGlobal, va obtenir una ajuda de la iniciativa Grand Challenges Explorations (GCE) pel seu projecte "Xarxes mosquiteres ‘de boira' per a la vigilància de vectors de malalties". El principal objectiu del projecte és desenvolupar una xarxa capaç d'atrapar mosquits d'importància mèdica independentment de la seva espècie, sexe, estat d'alimentació o preferència per hoste. Els insectes recollits proporcionaran informació sobre el tipus de mosquits i la seva capacitat de transmetre malalties, vital per desenvolupar estratègies eficaces de control d'insectes. 

Fins ara, la majoria dels paranys de mosquits recol·lecten només una part de la població, particularment aquella que s'està alimentant, descansant o dipositant ous en l'aigua. Per determinar la freqüència real de mosquits transmissors de malalties en una regió determinada, el Dr. Paaijmans i els seus col·laboradors, el Prof. Elies Molins (Institut de Ciència de Materials, CSIC, Espanya) i el Dr. Andreas Rose (Biogents AG, Alemanya) proposen un mètode de captura de mosquits independentment del seu estat fisiològic. El parany, una mosquitera amb càrrega electrostàtica i superfície enganxosa, es col·loca en diferents ambients interns i externs i funciona com una tela d'aranya que atreu i atrapa una mostra representativa de la població de mosquits. Aquests es poden recuperar vius per a la seva posterior identificació i la caracterització del seu estat infecciós i de la seva font d'alimentació. El projecte comptarà amb un finançament de 100.000 dòlars i tindrà una durada de 18 mesos, durant els quals l'equip del Dr. Paaijmans dissenyarà la xarxa mosquitera i validarà la seva eficàcia en el camp. Els tres investigadors (el Dr. Paaijmans, el Prof. Molins i el Dr. Rose) van celebrar una primera reunió el passat 8 de maig a ISGlobal. 

Grand Challenges Explorations (GCE) és una iniciativa finançada per la Fundació Bill i Melinda Gates que recolza idees innovadores per resoldre problemes de salut global i desenvolupament. Els projectes triats, si tenen èxit, poden rebre un finançament posterior de fins a un milió de dòlars. GCE va ser llançada al 2008 i ha finançat més de 800 projectes en pràcticament 50 països.