ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

ODS en salut i Europa: El paper dels think tanks regionals

 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) representen una nova oportunitat per impulsar el paper d'Europa per assolir les aspiracions en salut global, com posar fi a les malalties evitables i aconseguir una cobertura sanitària universal. Els laboratoris d'idees (més coneguts com a think tanks) i les institucions acadèmiques poden facilitar aquest procés aportant informació al disseny de plans nacionals, recolzant la seva aplicació i constrenyent a les institucions a fer-se responsables dels seus compromisos.

Aquesta publicació analitza breument el treball de les institucions dedicades a la investigació de polítiques europees (tant dels think tanks orientats cap al desenvolupament de polítiques com de centres similars en institucions acadèmiques) en aquest àmbit, i suggereix alguns camins perquè puguin implicar-se millor en el debat sobre els ODS.

Descarrega la publicació