Eliminació de la malària

Iniciativa Agenda de recerca per a l'eradicació de la malària (malERA)

Foto: Imatge original: Grassi, B. Studi di uno zoologo sulla malaria (1901), cortesia de la Biodiversity Heritage Library.

L'Agenda de recerca per a l'eradicació de la malària (malERA) va ser un rigorós procés consultiu portat a terme per la comunitat científica amb la finalitat d'identificar les bretxes de coneixement existents, així com les noves eines que serien necessàries per aconseguir l'eradicació de la malària al món. El procés partia del pressupost que les comunitats acadèmiques i investigadora jugarien un paper decisiu en la lluita contra la malària i en la seva eradicació en tot el planeta, i que aquest objectiu serà inassolible sense el desenvolupament d'una nova generació d'eines centrades en la interrupció de la transmissió.

El procés va involucrar més de 250 científics en una sèrie de 20 reunions de consulta a tot el món, que van donar com a resultat una agenda d'R+D per a l'eradicació de la malària que es va publicar en un número monogràfic de la revista PLoS Medicine l'11 de gener de 2011. El volum es composa d'una introducció, nou estudis sobre àrees temàtiques específiques i dos documents de suport sobre lliçons apreses en campanyes anteriors d'eradicació de malària i d'altres malalties. Aquesta col·lecció de documents està considerada un complement d'R+D al Pla d'Acció Global de Malària de 2008.

El procés va estar liderat per un Comitè de direcció, un Comitè consultiu internacional i un Consell rector que incloïa el director general de l'OMS; el president del Programa de salut global de la Bill & Melinda Gates Foundation; el Director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID); el director del Wellcome Trust; i el director executiu del consell de Roll Back Malaria. Coincidint amb la publicació dels resultats de la iniciativa, el Comitè de direcció va ressaltar la importància de l'R+D per aconseguir l'objectiu de l'eradicació de la malària i va fer una crida a la participació i al compromís actius.

malERA va ser finançada per la Bill & Melinda Gates Foundation. La continuïtat i la comunicació entre seccions van ser facilitades per un secretariat basat en el Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB).

La iniciativa malERA va estar en funcionament entre els anys 2008 i 2011. En 2012 es va llançar l'Aliança Científica per a l'Eradicació de la Malària (MESA), una iniciativa que es proposa continuar amb el camí que va iniciar malERA.

[Accedeix a la versió completa del text, aquí.]

El procés de malERA

malERA: milestones, communication and feedbac

Links

malERA Leadership Council - Joint Statement

PLoS Medicine Monographic: malERA – a research agenda for malaria eradication