Recerca, Eliminació de la malària

L'OMS designa al CRESIB "Centre Col·laborador"

El centre d'investigació d'ISGlobal és designat "centre col·laborador de l'OMS per al control, l'eliminació i l'eradicació de la malària"

19.03.2013
Foto: WHO/P. Virot

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha designat al CRESIB, el centre d'investigació de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), com a "centre col·laborador de l'OMS per al control, l'eliminació i l'eradicació de la malària". Després d'anys de fructífera col·laboració, aquesta designació sistematitzarà les activitats del centre d'investigació d'ISGlobal relacionades amb els mandats de l'OMS en dues àrees clau:

• el suport a la ciència de l'eliminació i l'eradicació de la malària amb la finalitat d'aportar evidència rellevant per a les polítiques i les directrius de l'OMS
• el recolzament en la redacció de directrius, manuals i informes de l'OMS

Les activitats compreses en el conveni de centre de col·laboració inclouran funcions de gestió del coneixement en el context de l'Aliança Científica per a l'Eradicació de la Malària (MESA), la coordinació de la posada al dia de l'Agenda d'investigació per a l'eradicació de la malària (malERA) i l'obtenció d'evidència científica sobre la viabilitat d'eliminar la malaltia en zones geogràfiques determinades.

A més, el centre d'investigació d'ISGlobal aportarà coneixement rellevant per a l'establiment de polítiques en matèria de control de la malària en l'embaràs i revisarà el tractament preventiu intermitent durant l'embaràs (IPTp). També donarà suport en l'elaboració de directrius de l'OMS per al tractament de la malària greu i en el disseny d'una estratègia general per a la malària no africana, específicament la causada pel Plasmodium vivax, entre altres activitats.

La designació serà efectiva per un període de quatre anys a partir del 13 de març de 2013 i podrà ser prorrogada després d'un procés de redesignació.