Publicador de continguts

Recerca

L'exposició prenatal a pesticides augmenta el risc d'obesitat a l'adolescència

Per primera vegada, un estudi analitza els efectes a llarg termini dels contaminants orgànics persistents (COP) en la salut cardiometabòlica d'adolescents

29.04.2021
Foto: Kevin Laminto / Unsplash

L'exposició durant l'embaràs a contaminants orgànics persistents (COP) –pesticides organoclorats, productes industrials, etc.– podria augmentar el risc de desordres metabòlics a l'adolescència, com l'obesitat i una pressió arterial més alta. És la principal conclusió d'una recerca de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), centre impulsat per la Fundació "la Caixa", que s'ha realitzat a partir del seguiment de prop de 400 nens i nenes de Menorca des de la seva etapa prenatal fins la seva majoria d'edat.

Els contaminants orgànics persistents (COP) són substàncies químiques tòxiques que, al ser resistents a la degradació, romanen al medi ambient. Alguns exemples són els pesticides o els insecticides organoclorats (DDT, etc.). Aquestes substàncies són perjudicials per a la salut i el medi ambient i el seu ús està regulat a escala mundial.

L'exposició prenatal a aquestes substàncies s'ha relacionat amb factors de risc cardiometabòlics a la infància, però no hi ha estudis que avaluïn si aquestes associacions continuen a l'adolescència, un període de canvis rellevants en el sistema endocrí i amb augments ràpids a la massa corporal.

La recerca, realitzada en el marc del Projecte INMA-Infància i Medi Ambient, es va proposar estudiar la relació entre l'exposició prenatal als COP i l'índex de massa corporal (IMC) i altres marcadors de risc cardiometabòlic a l'adolescència. Per això, l'equip científic va realitzar un seguiment de 379 nens i nenes de Menorca: es van mesurar els nivells de COP en mostres de sang del cordó umbilical de les seves mares i es va realitzar un seguiment periòdic dels seus fills i filles des dels 4 anys fins als 18 anys d'edat. En diferents visites a mida que es feien grans, es va registrar el seu índex de massa corporal (IMC), el percentatge de greix corporal i la pressió arterial. A més, als 14 anys es van analitzar en sang diversos biomarcadors de risc cardiometabòlic (colesterol, triglicèrids, glucosa, etc.).

Els resultats, publicats a la revista Environment International, van mostrar una relació entre l'exposició durant a l'embaràs als COP i un Índex de Massa Corporal (IMC) més elevat a l'adolescència, en particular en el cas de l'hexaclorobenzè (HCB) –substància usada com a fungicida– i el diclor difenil tricloroetà (DDT) –un compost dels insecticides–.

A més, aquestes dues substàncies –HCB i DDT­– es van associar amb una pressió sanguínia més elevada a la infància i l'adolescència, així com més risc cardiometabòlic als 14 anys.

Núria Guil-Oumrait , primera autora de l'estudi i investigadora d'ISGlobal, explica que "aquest és el primer estudi longitudinal que analitza la relació entre els contaminants orgànics persistents i riscos cardiometabòlics al llarg de la infància i l'adolescència". Les conclusions mostren que "l'associació entre aquestes substàncies i l'IMC infantil persisteix més tard a l'adolescència i les exposicions prenatals estan associades amb els principals factors de risc per a la síndrome metabòlica a la persona adulta , una condició que avui dia afecta una de cada quatre persones a escala mundial", afegeix.

Sobre els mecanismes que expliquen aquesta associació, Guil-Oumrait apunta que "es creu que els COP podrien interaccionar amb els receptors hormonals o amb la generació de radicals lliures, i el problema principal és que s'acumulen en els teixits grassos dels organismes vius, on persisteixen durant anys, fins i tot dècades".

Martine Vrijheid, coordinadora de l'estudi i cap del programa d'Infància i Medi Ambient d'ISGlobal, destaca que "algunes d'aquestes substàncies podrien considerar-se disruptors endocrins i tenir capacitat per alterar la regulació hormonal". "Cal fer més estudis en aquest camp i, especialment, durant la infància i l'adolescència, etapes crítiques amb molta vulnerabilitat", conclou.

Referència

Nuria Güil-Oumrait, Damaskini Valvi, Raquel Garcia Esteban, Monica Guxens, Jordi Sunyer, Maties Torrent, Maribel Casas, Martine Vrijheid . Prenatal exposure to persistent organic pollutants and markers of obesity and cardiometabolic risk in Spanish adolescents. Environment International. March 2021. doi.org/10.1016/j.envint.2021.106469.