Recerca

ISGlobal consolida la seva posició com a líder en la recerca de l'exposoma

L'Institut de Salut Global de Barcelona participa en quatre dels nou projectes de la Xarxa Europea de l'Exposoma Humà

27.01.2020
Foto: Reunió inicial del projecte ATHLETE a Barcelona

La Unió Europea, a través del seu Programa Marc Horitzó 2020 per Recerca i Innovació, ha finançat la creació d'una Xarxa Europea de l'Exposoma Humà, composta per nou grans projectes de recerca col·laborativa. ISGlobal està coordinant un dels nou projectes, ATHLETE, liderant paquets de treball en altres dos projectes i actuant com a soci en un quart projecte. La creació d'aquesta xarxa implica un suport significatiu de la Unió Europea a aquest camp d'investigació relativament jove. Així mateix, la participació en gairebé la meitat dels projectes premiats reforça la posició d'ISGlobal com a actor de referència en exposoma.

La Xarxa Europea de l’Exposoma Humà involucra un total de 126 grups de recerca de 24 països i compta amb un finançament de 106 milions d'euros per part de la Unió Europea. L'objectiu comú dels nou projectes de recerca a gran escala que integren la xarxa és comprendre els impactes en la salut de tota una vida d'exposicions ambientals.

El concepte d’exposoma implica un canvi de perspectiva en la recerca de com els riscs ambientals afecten la salut humana. En lloc de mirar les conseqüències que cada exposició podria tenir en el nostre organisme, es planteja l'estudi de totes les exposicions a què un individu està subjecte des de la concepció fins a la mort. L’exposoma té en compte tots els elements als quals estem exposats a través de la nostra dieta, estil de vida i l'entorn en què vivim i treballem, així com factors biològics interns com el metabolisme, la microflora intestinal, la inflamació i l'estrès oxidatiu.

ISGlobal tenia experiència prèvia en la investigació de l'exposoma després d'haver coordinat el projecte HELIX i d’haver pres part en EXPOsOMICS.

El projecte ATHLETE

El projecte d'investigació sobre exposoma coordinat per ISGlobal, ATHLETE, s'està posant al dia aquesta setmana amb una reunió de llançament a Barcelona. ATHLETE, el títol complet del qual és Eines Avançades per a la Recerca i Translació de l'Exposoma Humà en el Primer Curs de la Vida, és un consorci de 22 socis de 11 països europeus més Estats Units.

L'objectiu del projecte és estudiar els efectes de nombrosos perills ambientals per a la salut humana des de la preconcepció fins a l'adolescència. L'objectiu final és desenvolupar una caixa d'eines que es pugui utilitzar per avaluar els efectes d'un gran grup d'exposicions ambientals en individus i en comunitats i per dissenyar polítiques i intervencions de prevenció i reducció dels impactes en salut. Per aconseguir aquest objectiu, s’establirà una cohort europea de exposoma, basant-se en 15 cohorts de naixement existents a 10 països europeus.

“Ens enfoquem en les primeres etapes de la vida perquè és quan les persones són més vulnerables a les exposicions externes i perquè el que succeeix durant aquestes fases determina la salut que tindrem com a adults”, afirma Martine Vrijheid, investigadora d'ISGlobal i coordinadora d’ATHLETE. “La nostra reunió inicial a Barcelona ens ha ajudat a configurar la nostra agenda de treball per als propers cinc anys”, afegeix.

EPHOR, EXPANSE, Equal-Life

Els altres tres projectes dins la Xarxa Europea de l’Exposoma Humà en què ISGlobal està involucrat són EPHOR, EXPANSE i Equal-Life (cadascun amb un finançament de 12 milions d'euros).

EPHOR (Projecte de Exposoma per a la Recerca en Salut Ocupacional) és un projecte de 5 anys destinat a desenvolupar una caixa d'eines per avaluar els impactes de l'exposoma en la salut al llarg de tota la vida laboral. EPHOR és un consorci de 19 socis de 12 països.

EXPANSE (Eines Potenciades per l’Exposoma per a una Vida Saludable en Entorns Urbans) estudiarà les conseqüències de l'exposoma urbà en les malalties cardiometabòliques i pulmonars i avaluarà possibles intervencions destinades a reduir aquest impacte. EXPANSE obtindrà dades de 30 cohorts de 10 països.

Equal-Life (Efectes Ambientals Primerencs sobre la Salut Mental i la Qualitat de Vida) aplicarà un enfocament d'exposoma per estudiar els impactes en la salut mental i en el desenvolupament dels infants. El projecte es beneficiarà de la feina de 20 socis i extraurà dades d'11 cohorts.