ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

Centre Col·laborador de l'OMS per al Control, l'Eliminació i l'Eradicació de la Malària

Centre Col·laborador de l'OMS per al Control, l'Eliminació i l'Eradicació de la Malària

L'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) va ser designat Centre Col·laborador de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per al Control, l'Eliminació i l'Eradicació de la Malària el mes de març de 2013, al cap de diversos anys de col·laboració fructífera entre les dues institucions.

La designació va ser aprovada pel Director General de l'OMS i s'inclou en el programa de centres col·laboradors (CC) de l'OMS, dissenyat per canalitzar l'experiència i les capacitats d'institucions investigadores de màxim nivell per tal que puguin donar suport a les activitats de l'Organització.

El pla de treball acordat per l'ISGlobal i l'OMS inclou un ventall d'activitats relacionades amb el control, l'eliminació i l'eradicació de la malària, que inclouen recerca, organització d'activitats científiques, formació i coordinació d'activitats entre institucions científiques. La designació com a CC és vàlida inicialment per un període de quatre anys, després del qual pot ésser renovada.

L'acord preveu la prestació de suport a l'OMS en dues àrees fonamentals:

  • fer avançar la ciència de l'eliminació i l'eradicació de la malària per tal d'aportar coneixement rellevant a les polítiques i directrius de l'OMS
  • donar suport a la redacció de directrius, manuals i informes de l'OMS

Com a part del pla de treball, l'ISGlobal ha reforçat les funcions de gestió del coneixement en el context de l'Aliança Científica per a l'Eradicació de la Malària (MESA) i coordina l'actualització de l'agenda de R+D per a l'eradicació de la malària, basada en els resultats obtinguts durant el procés consultiu de l' Agenda de Recerca per a l'Eradicació de la Malària (malERA), publicada l'any 2011.

L'ISGlobal també genera evidència científica en l'àmbit de l'eliminació de la malària mitjançant activitats de recerca que inclouen, entre d'altres, estudis de viabilitat, disseny d'estratègies innovadores per interrompre la transmissió i eliminar el reservori en àrees geogràfiques específiques i la utilització d'aproximacions innovadores per mesurar la transmissió.

En l'àmbit del control de la malària, l'ISGlobal dóna suport als esforços globals per dur a terme intervencions efectives contra la malària durant l'embaràs mitjançant l'aportació de l'evidència científica més actualitzada, on s'inclouen les dades relatives al Tractament Preventiu Intermitent durant l'embaràs (IPTp). També col·labora en l'elaboració de directrius de l'OMS per al tractament de la malària greu i en una estratègia integradora centrada en la malària fora de l'Àfrica, específicament la causada per Plasmodium vivax. Finalment, està implicat de forma activa en la preparació de la Global Technical Strategy for Malaria Control and Elimination (2016-2025) ("Estratègia Tècnica Global per al Control i Eliminació de la Malària"), que en l'actualitat està essent desenvolupada per l'OMS.

El mes de desembre de 2013 hi havia 12 CC de l'OMS treballant en l'àmbit de la malària a nivell mundial. D'entre tots ells, l'ISGlobal és l'únic centre que inclou, com un dels seus objectius fonamentals, l'eliminació de la malària.