ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

La Barcelona Global Health Summer School 2017 defensa que la innovació i l'accés als medicaments vagin de la mà

La Barcelona Global Health Summer School 2017 defensa que la innovació i l'accés als medicaments vagin de la mà

La quarta edició del curs ha reunit setanta participants de 28 països

Accedir a medicaments, vacunes i dispositius diagnòstics eficaços, segurs i assequibles no és possible en moltes regions del planeta, la qual cosa posa en risc la salut i la vida de milions de persones, tot i ser una meta prioritària de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 3 en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Un dels motius és l'actual model farmacèutic, que d'una banda genera productes cada vegada més cars i, per l'altra, desatén les malalties de la pobresa. Aquest doble efecte impedeix escurçar el camí cap a un sistema de salut pública universal i equitatiu.

D'aquest repte majúscul i de la innovació necessària per afrontar-lo s'ha debatut a la quarta edició de la Barcelona Global Health Summer School 2017, una activitat co-organitzada per l'Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS), la Federació Internacional d'Associacions d'Estudiants de Medicina (IFMSA) i ISGlobal.

Durant una setmana, del 16 al 21 de juliol, 70 assistents provinents de 28 països van poder escoltar i compartir coneixements i experiències amb una quinzena d'experts en salut global de tot el món. Aquesta activitat formativa va comptar amb la participació de Hans Hogerzeil, professor de Salut Global a la Universitat de Groningen (Holanda), co-president de la Lancet Commission on Essential Medicines i director de Medicaments Essencials i Polítiques Farmacèutiques de l'Organització Mundial de la Salut de 2004 a 2011.

En la seva intervenció sota el títol “Innovació, Accés i Sistemes de Salut”, Hogerzeil va destacar que, si bé el preu és una barrera important per a l'accés als medicaments, no és pas l'única. En aquest sentit, va advocar per una mirada integral al problema que permeti oferir solucions també integrals.

Liles Mercuriali, membre del Comitè Organitzador en representació de l’AECS, ha expressat la seva satisfacció per l’elevat nombre d'assistents, i ha senyalat que “els estudiants de ciències de la salut i els joves professionals a tot el món se senten clarament concernits per la falta d'accés a medicaments que podrien salvar la vida de milions de persones i desitgen contribuir a superar aquest repte”.

Per posar en pràctica l'assimilació de coneixements, la perícia i el bagatge personal, aquest any els alumnes han pogut elaborar un projecte sobre un tema relacionat amb la innovació i l'accés als serveis i tecnologies de la salut. Les sessions “Desenvolupament de projectes dels participants” han conclòs amb la creació de sis campanyes de sensibilització i han generat un espai idoni per establir contactes i forjar futures col·laboracions.

id=5951440
id=1888091
id=3190604