ISGlobal | Barcelona Institute for GlobalHealth

Investigadors d'11 països consensuen noves recomanacions front a possibles accidents nuclears

Investigadors d'11 països consensuen noves recomanacions front a possibles accidents nuclears

El document representa un full de ruta per no repetir els errors comesos a Txernòbil i Fukushima

Abasaa

 En el cas poc probable, però no impossible, d'un futur accident nuclear què cal fer -o no fer- per millorar el seguiment mèdic i les condicions de vida de les poblacions afectades sense generar danys col·laterals o ansietat innecessària? Això és el que el projecte europeu SHAMISEN ha intentat respondre al llarg dels últims 18 mesos amb una anàlisi de lliçons apreses a Txernòbil i Fukushima. El resultat és un document de 28 recomanacions per millorar la preparació i la resposta a un accident de radiació. “Es tracta d'un full de ruta dirigit a professionals i autoritats nacionals i regionals per no repetir els errors  comesos en accidents passats”, assenyala Elisabeth Cardis, coordinadora del projecte i cap del programa de Radiació d’ISGlobal, una institució públic-privada impulsada per l’Obra Social “la Caixa”.   

Participants de 19 institucions europees i japoneses van fer una anàlisi crítica de la resposta a accidents previs, particularment a Txernòbil i Fukushima.  Una de les principals lliçons que resulten d'aquest exercici és que l'impacte d'un accident nuclear va molt més enllà dels efectes directes de la radiació i inclou conseqüències psicològiques, socials i econòmiques considerables. Una altra gran lliçó és que algunes decisions dirigides a protegir a les poblacions poden en realitat ocasionar danys col·laterals. Per exemple, a Fukushima, la radiació directa no va provocar cap mort però l'evacuació va causar més de 600 morts prematures, sobretot entre persones majors i pacients en estat crític que van ser evacuats en condicions poc adequades. Així mateix, el cribat sistemàtic de tiroide en nens va generar una ansietat innecessària en els pares i en alguns casos va conduir a intervencions quirúrgiques innecessàries.   

Sobre la base d'aquestes i altres lliçons, i després d'un procés de consulta amb diferents actors nacionals i internacionals rellevants a l'àrea, SHAMISEN va elaborar 28 recomanacions per millorar la preparació (l'abans) i la resposta primerenca, intermèdia i de recuperació (el durant i el després) d'un accident de radiació. Cada recomanació inclou un per què (basat en les lliçons apreses), un com, i un qui (responsables d'implementar aquesta recomanació).

El document ressalta la importància de planejar la resposta “en temps de pau”, i inclou recomanacions per millorar la formació de professionals, establir registres de malalties per poder saber si augmenten després de l'accident i establir protocols i rutes d'evacuació si fos necessari. Pel que fa al “durant”, proporciona recomanacions que inclouen garantir una comunicació oportuna i fiable sobre la situació de l'accident i els possibles riscos associats, i garantir la recopilació de dades adequada sobre dosis de radiació. Pel “després”, les principals recomanacions inclouen establir un diàleg entre experts i comunitats afectades gràcies a la intervenció de facilitadors locals, i recolzar a les poblacions que desitgin realitzar els seus propis mesuraments de radiació de manera que puguin prendre decisions informades (per exemple, quins aliments consumir o quan tornar a les seves cases). També recomanen dur a terme, de manera voluntària, controls mèdics de poblacions afectades, amb un assessorament adequat per no generar ansietat innecessària, així com posar en marxa estudis de salut pública a llarg termini només en els casos que siguin informatius i sostenibles en el temps.  Totes les recomanacions es van elaborar prenent en compte dos temes transversals: l'ètica i la implicació d'actors locals, incloent la població.

Ara l'objectiu del consorci europeu és fer arribar les recomanacions a tots els actors rellevants (incloent autoritats nacionals i organismes europeus i internacionals) perquè aquestes serveixin de guia a polítiques dirigides a millorar la salut i condicions de vida de poblacions afectades per accidents de radiació.   

Infografia resum de les recomanacions

Cómo mejorar la salud y las condiciones de vida de las poblaciones en caso de un accidente nuclear  

id=6023867
id=6023815
id=6027939
id=5919558
id=5492712
id=5182565